Klant | client:
Wereld Natuur Fonds (WNF) / WWF
voor | for: 
Scripta Communicatie

Artdirectie, beeldredactie, vormgeving en reportages voor TamTam, WNF-Rangerclubmagazine (6-12 jaar), sinds 2008.
> 10x per jaar, geniet, 24 pagina’s + jaarlijkse bijlagen als puzzelboekjes, stickervellen etc.
Tevens Vlaamse en Waalse edities.

Art direction, image editing and design WWF Rangerclubmagazine TamTam (age 6-12), since 2008.
> 10x per annum, stapled, 24 pages + annual extras like puzzle specials, sticker sheets etc.
Also Flemish and Walloon editions.