Klant | client:
Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatiebedrijven /
National Partnership for Concrete Repair Companies

Concept, artdirectie, beeldredactie, fotografie en vormgeving van bedrijfstakmagazine.
> Geniet, 48 pagina’s.

Concept, art direction, image editing, photography and design of industry magazine.
> Stapled, 48 pages.