Klant | client:
Uitgeverij Kidsweek (Young&Connected)
PAUZE

Ad interim artdirectie en vormgeving van gratis scholierenperiodiek PAUZE (12-16 jaar).
> 6x per jaar, geniet, 48 pagina’s

Ad interim art direction and design of free high school magazine PAUZE (age 12-16).
> 6x per annum, stapled, 48 pages